Ki volt Patandzsali?

Ki volt Patandzsali?

Patandzsali életéről nagyon keveset tudunk, de a mitológia közöl egy történetet róla. Az Úr Siva egyszer a jógáról tartott előadást a feleségének, Umának. Mivel nagyon titkos tanítást akart átadni, egy félreeső helyre vonultak a dzsungelben.

Siva éppen hogy befejezte az elbeszélését, amikor zajt hallott a bokorból. Amikor megnézte, mi az, a végtelenség ezerfejű kígyóját, Anantát látta menekülni. Siva megszidta Anantát, és at mondta, hogy büntetésképpen, amiért titokban kihallgatta őket, arra ítéli, hogy menjen az emberek közé és adja nekik át ezt a tudást.

Ananta azonnal útnak indult, hogy véghezvigye új feladatát, és egy faluba ért. Amint megpillantották az ezerfejű kígyót, a falusiak egy része elfutott félelmében, a többiek pedig elkezdték kővel dobálni. Amikor Ananta visszatért az Úr Sivához, és elmondta neki, hogy mi történt, Siva azt mondta, hogy az emberek megriadnak egy ezerfejű kígyó látványától, és azt ajánlotta neki, hogy vegyen fel emberi formát.

Ananta megfogadta a tanácsát, és felvette a Patandzsali nevet, mire az emberek örömmel fogadták. Mivel a végtelenség kígyója megnyilvánulásának tekintik, Patandzsalit tradicionálisan félig kígyó, félig ember formában ábrázolják.

Anantát magát a tökéletes jóginak tekintik. Egyik feladata az, hogy Visnu fekvőhelyeként szolgál. Visnu időnként hihetetlenül súlyos, ezért a fekvőhelynek nagyon erősnek kell lennie. Ugyanakkor az Úrnak nagyon puha fekhelyre van szüksége. Ananta nagyon is megfelelt erre a kettős feladatra, mivel a gyűrűi egyszerre voltak puhák és erősek is. Így Ananta a Jóga-szútra 2.46. jelentését is példázza: szthira-szukham ászanam – vagyis az ászanának egyszerre kell rendelkeznie a lágyság és szilárdság tulajdonságaival.

Patandzsali azonban nem csak a Jóga-szútra szerzője volt. Vjásza azt mondja egy Patandzsalit dicsőítő imában:

“Boruljunk le Patandzsali, a legemelkedetebb bölcs előtt, aki megtanította a jógát, hogy tisztítsa az elmét, aki megtanította a nyelvet, hogy tisztítsa a beszédet, és aki megtanította az orvostudományt, hogy egészségessé tegye a testet.”

Patandzsali volt a Mahábhásja szerzője is, ami Panini szanszkrit nyelvtanának nagyszerű magyarázata. A Csaraka szamhitát, az ájurvéda egyik alapművét is Patandzsalinak tulajdonítják.

A nyugati tudósok azonban úgy tartják, hogy ezt a három írás három külön személy műve, mivel vannak érvek, amik arra utalnak, hogy e művek különböző évszázadokban keletkeztek. A tradicionális álláspont az, hogy sok nagy mester, mint Patandzsali is, igazából olyan sziddhák, vagyis tökéletes lények voltak, akik vagy halhatatlanok voltak, vagy bármikor képesek voltak megnyilvánulni, amikor csak akartak. Ha elfogadjuk azt, hogy Patandzsali képes volt a végtelenség ezerfejű kígyójából átváltozni emberi lénnyé, akkor nem nehéz elfogadni azt sem, hogy bármikor meg tudott nyilvánulni, amikor akart.

Leave a Reply

Your email address will not be published.